https://web.whatsapp.com/ https://web.whatsapp.com/ https://web.whatsapp.com/

مشاوره. ساخت و محاسبات تصفیه آب‌‌‌‌های کشاورزی بر اساس موقعیت ,

menuordersearch
digikalab.com
قبلی
 مشاوره. ساخت و محاسبات تصفیه آب‌‌‌‌های کشاورزی بر اساس موقعیت
  مشاوره. ساخت و محاسبات تصفیه آب‌‌‌‌های کشاورزی بر اساس موقعیت
  مشاوره. ساخت و محاسبات تصفیه آب‌‌‌‌های کشاورزی بر اساس موقعیت
  مشاوره. ساخت و محاسبات تصفیه آب‌‌‌‌های کشاورزی بر اساس موقعیت
بعدی

مشاوره. ساخت و محاسبات تصفیه آب‌‌‌‌های کشاورزی بر اساس موقعیت

(0)
(0)

مشاوره. ساخت و محاسبات تصفیه آب‌‌‌‌های کشاورزی بر اساس موقعیت

مشاوره. ساخت و محاسبات تصفیه آب‌‌‌‌های کشاورزی بر اساس موقعیت
رنگ و مدل کالا
مشاوره. ساخت و محاسبات تصفیه آب‌‌‌‌های کشاورزی بر اساس موقعیت
تعداد
+
_
عدد
تومان
موجود
گارانتی کالا:

ضمانت نامه 18 ماهه دیجیکالآب

نقد و بررسی سیستم‌‌‌‌های تصفیه آب کشاورزی

تصفیه آب در کشاورزی

منظور از آب کشاورزی آبی است که در مراحل مختلف رشد، برداشت، فرآوری و بستهبندی یک محصول کشاورزی به کار میرود؛ مانند آبی که برای آبیاری زمین‌‌‌‌های کشاورزی استفاده میشود، آبی که در زمان استفاده از آفتکشها و یا کود‌‌‌‌های محلول به کار میرود و یا آبی که جهت جلوگیری از سرمازدگی و از دست دادن آب محصول، شستوشو و یا خنک کردن محصولات کشاورزی مورداستفاده قرار میگیرد.

منابع تأمین آب کشاورزی


 

سه منبع اصلی در تأمین آب کشاورزی وجود دارد: منابع آب شهری، آب چاه (آب‌‌‌‌های زیرزمینی) و آب‌‌‌‌های سطحی که مخاطرات مربوط به آب کشاورزی با توجه به منبع تأمین آن، متفاوت است.

دولتها وظیفه تأمین آب شهری را بر عهده دارند؛ اما این آب برای زمین‌‌‌‌های کشاورزی روستایی چندان در دسترس نیست. از طرفی تولید سبزیجات بسیار وابسته به آب است؛ بنابراین بسیاری از مزارع، آب موردنیاز خود را از آب‌‌‌‌های زیرزمینی و یا آب‌‌‌‌های سطحی تأمین میکنند.

درصورتیکه چاه به شکل مناسب و اصولی حفر شود، استفاده از آب آن نسبت به آب‌‌‌‌های سطحی ایمنتر است. عوامل مختلفی بر کیفیت آب چاه تأثیر میگذارند؛ مانند مکان آن، نزدیکی به سیستم فاضلاب شهری و تخلخل خاک.

آب‌‌‌‌های سطحی بهعنوان پرمخاطرهترین نوع آب در کشاورزی شناخته میشوند و نباید برای کاربرد‌‌‌‌های حساس نظیر استفاده در آفتکشها، کودها و یا شستوشوی محصولات به کار روند؛ مگر آنکه بر روی آنها عملیات تصفیه صورت گیرد. عوامل زیادی بر کیفیت آب‌‌‌‌های سطحی اثرگذارند که از مهمترین آنها میتوان به جاری یا راکد بودن آن اشاره کرد.

استفاده از آب تصفیهشده در نگهداری محصولات کشاورزی


پس از برداشت محصول، میوهها و سبزیجات باید در شرایط مناسبی نگهداری شوند که مهمترین عوامل این شرایط، رطوبت و دماست. تمامی این محصولات باید در فضایی تاریک و در مجاورت جریان هوا قرار گیرند. بسیاری از سبزیجات همچنین باید در محیطی مرطوب نگهداری شوند.

 

هر محصول تاز‌‌‌‌های (حتی محصولات ارگانیک) میتواند مقادیری از آفتکشها، میکرو ارگانیزم‌‌‌‌های خطرناک و خاک روی سطح خود داشته باشد. شستن میوهها و سبزیجات با آب سرد میتواند از میزان این آلودگیها پیش از مصرف بکاهد. بهترین راه برای جلوگیری از آفتکشها و میکرو ارگانیزم‌‌‌‌های خطرناک، استفاده از آب تصفیهشده در تمام مراحل رشد محصول است.

نتیجه استفاده از فناوری تصفیه آب در کشاورزی میتواند موجب کاهش تعداد دفعات لازم برای تمیز کردن محصول و همچنین کاهش مواد شیمیایی آن شود. استفاده از سیستم تصفیه آب صنعتی مناسب همچنین میتواند موجب کاهش هزینه‌‌‌‌های عملیاتی نگهداری محصولات کشاورزی نظیر هوادهی، تنظیم pH، نیترات، دما و کنترل آفتها شود.

استفاده از آب تصفیهشده در کشت محصولات کشاورزی


 

کشت برخی گیاهان خاص نظیر گیاهان دارویی یک صنعت مهم و رو به رشد در دنیای امروز محسوب میشود. در کشت این گیاهان، خلوص آب استفادهشده ضروری است؛ بنابراین تصفیه آب برای پرورش گیاهان دارویی سهم عمد‌‌‌‌های در تولید این بخش از محصولات کشاورزی دارد.

کیفیت آب مورداستفاده در این بخش میتواند موجب گسترش و یا جلوگیری از انتشار بیماری در محیط کشت شود. وجود مواد معدنی در آب میتواند موجب ایجاد تفاوت در خواص دارویی، مزه و کیفیت کلی آنها شود؛ بنابراین میتوان ابتدا خلوص آب را تا حدود زیادی بالا برد و سپس مقدار دقیقی از مواد معدنی موردنیاز برای کشت یک گیاه دارویی را بهصورت کنترلشده به آن اضافه نمود تا درنهایت محصولی با بیشترین اثرگذاری حاصل شود.

استفاده از آب تصفیهشده در گلخانهها


کیفیت بالای آب مورداستفاده در گلخانهها به دلایل متعددی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مانند جلوگیری از مسدود شدن نازل‌‌‌‌های آبیاری، تغییر رنگ شاخ و برگ گیاهان و افزایش بیشازحد سطح نمک و pH نامناسب خاک. منابع تأمین آبی که حاوی آهن و بیکربناتها هستند قبل از استفاده نیاز به پیشتصفیه فوری دارند. همچنین عوامل رسوب نیز پیش از آبیاری و برای جلوگیری از گرفتگی سیستم‌‌‌‌های آبیاری باید از آب جدا شوند.

 

گلخانهها حجم زیادی از آب را برای رشد محصولات خود و همچنین تهویه گلخانه استفاده میکنند و تخمین زده میشود که در حدود ۸۰۰۰ گالن آب بر روز بر هر هکتار از زمین برای تولید محصولات کشاورزی گلخان‌‌‌‌های در ماه‌‌‌‌های گرم تابستان نیاز است.

گلخانه‌‌‌‌های زیادی اقدام به بازیابی آب استفادهشده میکنند تا بتوانند این حجم از آب را برای مصارف خود تأمین کنند. گرچه، آب بازیابی شده میتواند منشأ قارچ‌‌‌‌های پاتوژنی و دیگر بیماری‌‌‌‌های گیاهی باشد. همچنین این آب میتواند حاوی مواد مغذی باشد که رشد میکرو ارگانیزمها را سرعت میبخشد؛ بنابراین بسیاری از گلخانهها از یک سیستم گندزدا برای آب مورداستفاده در آبیاری استفاده میکنند تا جلبکها و سایر ارگانیزمهایی که میتوانند موجب آسیب رساندن به تأسیسات آبیاری و همچنین محصولات شوند را حذف کنند.

راهکار


برای بسیاری از نیاز‌‌‌‌های کشاورزی به تصفیه آب، راهحلهایی ارائه میکند. بازدهی بالای دستگاه‌‌‌‌های تصفیه آب کشاورزی بهتا کیفیت محصولات شما را بهبود بخشیده و موجب افزایش طول عمر ماشینآلات کشاورزی میشوند.

محصولات تصفیه آب بر اساس نیازها و کاربرد‌‌‌‌های شما طراحی و ساخته میشوند. این محصولات میتوانند پاسخگوی نیاز شما برای مصارف کشاورزی خانگی، تجاری و صنعتی باشند و برای تصفیه آب چاه، تصفیه آب رودخانه، تصفیه آب دریا، تصفیه آب بازیابیشده، تصفیه آب برای آبیاری گلخانهها و ... مورداستفاده قرار گیرند.

 

فناوری‌‌‌‌های بهکاررفته در محصولات تصفیه آب برای کشاورزی شامل موارد زیر است:

  • فناوری اولترافیلتراسیون (UF)
  • فناوری نانوفیلتراسیون (NF)
  • فناوری اسمز معکوس (RO)
  • فناوری تصفیه بیولوژیکی
  • گندزدایی 

 

مشخصات فنی

جهت مشاوره. طراحی. ساخت بر اساس سفارش شما و قیمت روز تماس بگیرید.

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

googlefacebooktwiteraparat
logo


دفتر مرکزی : استان گیلان. لاهیجان. خیابان جمهوری. نبش کوچه دهم
کد پستی : 4419886648
واحد مهندسی مشاوره و فروش : 09378772424 ( 24 ساعته )
واحد مالی و خدمات پس ازفروش : 09129539215 ( 24 ساعته )
تلفن ثابت : 01342331298 ساعات اداری 9 صبح الی 17